Maskinlæring | Kunstig intelligens | Dyp læring 
Stordata | Datavitenskap | Datavarehus 
-fra data til handling 

Chronos AS

Bigdata Bi Datavarehus 

Denne hjemmesiden er flyttet. Klikk her for å gå til den nye siden..

Verdier

                     
Ydmyk          

Serviceinnstilt 

Vi leverer

Vi er lydhøre 

Vi stiller opp

 

Tilnærming

Vi arbeider i partnerskap med våre kunder. Vi finner gode løsninger som bringer dem framover.  Vi stiller opp utover det som forventes og med sterk ansvarsfølelse. 

Etikk

Mer enn noensinne forventer våre eiere, våre kunder og medarbeidere, partnere, myndigheter

og samfunnet forøvrig at vi har en høy profesjonell etisk standard. Vår erfaring er at dette ikke er en selvfølge. 

Alle skal ha tillitt til at Chronos setter store krav til etisk standard og at vi kontinuerlig evaluerer og vedlikeholder og utvikler disse. 

Våre kolleger

Chronos' ansatte kommer fra Norges fremste miljøer innen våre leveranseområder. Vi er forpliktet og dedikert overfor våre kunder og vår virksomhet. Vår kultur er preget av stadig søken etter forbedring. 

Noen av Chronos' medarbeidere.