Maskinlæring | Kunstig intelligens | Dyp læring 
Stordata | Datavitenskap | Datavarehus 
-fra data til handling 

Chronos AS

Bigdata Bi Datavarehus 

Konsulent
Nøkkelkompetanse

Kjetil Karlsen, Økonom 

Rådgiver/Daglig leder

Finans og regnskap, forretningsrådgivning, bi og bigdata, drift og forvaltning. 

Espen Remman, Cand. Scient.
Rådgiver/Senior Data Scientist/ 
Prosjektleder/Forretningsutvikler
Forretningsrådgivning, bigdata, datascience, maskinlæring,  reinforcement learning, bi/datavarehus, datasenter,  prosjektledelse, drift/forvaltning. Rapidminer, R, Spark, Hadoop, Tensorflow, databaser. 
Cand. Scient. kunstig intelligens. Sensor Universitetet i Tromsø.
Bernt Bremdal, Ph.d.
Rådgiver/Principal Data Scientist/ Professor  Univ. i Tromsø

Forretningsrådgivning og forskning, kunnskapsforvaltning, kunstig intelligens, søk, bigdata, datascience, maskinlæring, semantisk web, produktutvikling. 

Arild Berg
Rådgiver/Sjefskonsulent
Analyse, design og programmering av kunnskapsløsninger. Søk, knowledge management, statistikk, big data og maskinlæring. 
Stian Frenger
Senior DBA

Drift og forvaltning av database og informasjonssystemer. Høytilgjengelighet og sikkerhet.

Blogg: Oracle og teknologi

Asbjørn Danielsen, Ph.d-stud.
Senior Data Scientist
Førstelektor Univ. i Tromsø
Forretningsrådgivning og forskning, kunstig intelligens, datascience, maskinlæring, produktutvikling.  
Ph.d. student Kunstig intelligens.
Kristoffer Tangrand, M.Sc/Ph.d-stud
Data Scientist
Kunstig intelligens, maskinlæring, reinforcement learning, datascience, statistikk. Java og C++, Python og det vitenskapelige rammeverket rundt. Numpy, Tensorflow, Keras og Scikit-learn. Matplotlib, Bokeh, grafikkprogrammering.
Stefan Remman, Cand. Mag.
Data Scientist
Datascience, statistikk, analyse. Tolkning og klassifisering av data. Python, R, C++, Linux, Numpy, Scipy, Scikit-learn, Pandas. Stanford sertifiseringer: Maskinlæring og spesialisering Deep learning.
Magnar Marthinsen, Cand. Scient.
Senior System Architect
Bigdata plattformer og pipelines. Datascience, bigdata plattformer, Hadoop, Solr, Java, Python. Linux, Windows.
Fredrik Stormo, M.Sc.
Senior Data Scientist
Bigdata, datascience, maskinlæring, statistikk, kunnskapsteknologi, tolkning og klassifisering av både strukturert og ustrukturert informasjon, samt tekst. Java, Python, R, C++, OpenGL, Linux, Windows, Android, Numpy, Scipy, Scikit-learn, Pandas, TensorFlow, Hadoop. M.Sc. Maskinlæring.  Sensor Univ. i Tromsø.
Allianser
 
Roland Olsson 
Associate Professor, Høgsk. i Østfold
Forretningsrådgivning og forskning, kunnskapsforvaltning, bigdata, datascience, analyse.  Nevrale nettverk, deep learning.
Lars V. Magnusson Ph.d stud.
Data Image Recognition Scientist
Ph.d student Høgskolen i Østfold og UiO. Avansert bildebehandling. Mønstergjenkjenning. Avanserte algoritmer.
Morten Fjeldstad
Rådgiver
 Forretningsrådgiver, analyse, gevinstrealisering, økonomi, business analyst. Telecom, handel.
Jan Erik Dahl
Rådgiver/Ph.d.-kandidat
Effektiv kategorisering, læring og bygging av kunnskap basert på tekst og annen ustrukturert informasjon.
TB
Rådgiver/Sjefskonsulent

Rådgivning, arkitektur, design. Information Management og Content Management;  implementering og forvaltning,  Sharepoint, Business Objects. Prosjektledelse og driftsledelse. 

HG

Rådgiver/Sjefskonsulent 

Datavarehusdesign (Enterprise og Datamart), Databasedesign, løsningsdesign for store datamengder, design av driftsmønster og rutiner. Microsoft og Oracle.
SH
Rådgiver

Digital markedsføring media og handel.

NN
Sjefskonsulent 

System- og databaseadministrasjon, Oracle, MS SqlServer, Postgres, MySql.
JH
Seniorkonsulent

Implementering, support, drift og forvaltning av Microsoft og Oracle-plattformer, søk, knowledge management. Design, programmering av kunnskapsløsninger på .Net.
KG
Seniorkonsulent

Implementering, support, drift og forvaltning av Microsoft infrastruktur. Teknisk prosjektledelse.

TB
Seniorkonsulent

BI og generelle løsninger. Implementering, applikasjonsforvaltning, Business Objects, Crystal Reports, .Net, Java, Sqlserver, MySql.

Ta kontakt for utfyllende CV'er.