Maskinlæring | Kunstig intelligens | Dyp læring 
Stordata | Datavitenskap | Datavarehus 
-fra data til handling 

Chronos AS

Bigdata Bi Datavarehus 

Konsulent
Nøkkelkompetanse
 Chronos' ressurser
 

Kjetil Karlsen, Økonom 

Rådgiver | Daglig leder

Finans og regnskap, forretningsrådgivning, bi og bigdata, drift og forvaltning. 

Espen Remman, Cand. Scient.
Rådgiver | Senior Data Scientist | 
Prosjektleder | Styreleder
Forretningsrådgivning, bigdata, datascience, maskinlæring,  reinforcement learning, bi/datavarehus, datasenter,  prosjektledelse, drift/forvaltning. Cand. Scient. kunstig intelligens. Sensor Universitetet i Tromsø.
Bernt Bremdal, Ph.d.
Rådgiver | Principal Data Scientist | Professor  Univ. i Tromsø

Forretningsrådgivning og forskning, kunnskapsforvaltning, kunstig intelligens, søk, bigdata, datascience, maskinlæring, semantisk web, produktutvikling. 

Arild Berg, B.Sc.
Rådgiver | Sjefskonsulent
Analyse, design og programmering av kunnskapsløsninger. Søk, knowledge management, statistikk, big data og maskinlæring. 
Stian Frenger
Senior DBA

Drift og forvaltning av database og informasjonssystemer. Høytilgjengelighet og sikkerhet.

Blogg: Oracle og teknologi

Asbjørn Danielsen, Ph.d.
Senior Data Scientist
Førsteamanuensis Univ. i Tromsø
Forretningsrådgivning og forskning, kunstig intelligens, datascience, maskinlæring, produktutvikling.  
Ph.d. Kunstig intelligens.
Jan Erik Dahl Ph.d.
Rådgiver - Språkteknologier
Natural Language Processing and Understanding (NLP/NLU).  Effektiv kategorisering, læring og bygging av kunnskap basert på tekst og annen ustrukturert informasjon.
Kristoffer Tangrand, Ph.d stud.
Data Scientist
Kunstig intelligens, maskinlæring, reinforcement learning, datascience, statistikk. 
Stefan Remman, B.Sc./M.Sc stud
Data Scientist
Datascience, statistikk, analyse. Tolkning og klassifisering av data. Stanford sertifiseringer: Maskinlæring og spesialisering Deep learning.
Hans Olufson, Ph.d. stud.
Senior Data Scientist
 Kunstig Intelligens, maskinlæring,  bildeprosessering
Jon Audun Baar B.Sc./M.Sc stud
Data Scienctist
Datascience, statistikk, analyse. Maskinlæring og spesialisering Deep learning.
Bachelor i anvendt matematikk, fordypning informatikk. 
Fredrik Stormo, M.Sc.
Senior Data Scientist
Bigdata, datascience, maskinlæring, statistikk, kunnskapsteknologi, tolkning og klassifisering av både strukturert og ustrukturert informasjon.  Sensor Univ. i Tromsø.
Magnar Marthinsen, Cand.Scient.
Senior System Architect
Bigdata plattformer og pipelines og datascience.
Frank Vevle
Rådgiver
Digital rådgiving, IT direktør, infrastruktur, drift og etablering av Data sentre, Informasjonssikkerhet (sensitiv data), DPIA. Prediktiv analyse og digitalisering.
Allianser
 
Roland Olsson 
Associate Professor, Høgsk. i Østfold
Forretningsrådgivning og forskning, kunnskapsforvaltning, bigdata, datascience, analyse.  Nevrale nettverk, deep learning.
Lars V. Magnusson Ph.d stud.
Data Image Processing Scientist
Avansert bildebehandling. Mønstergjenkjenning. Avanserte algoritmer.
Morten Fjeldstad
Rådgiver
 Forretningsrådgiver, analyse, gevinstrealisering, økonomi, business analyst. Telecom og handel.
TB
Rådgiver/Sjefskonsulent

Rådgivning, arkitektur, design. Information Management og Content Management;  implementering og forvaltning,  Sharepoint, Business Objects. Prosjektledelse og driftsledelse. 

HG

Rådgiver/Sjefskonsulent 

Datavarehusdesign (Enterprise og Datamart), Databasedesign, løsningsdesign for store datamengder, design av driftsmønster og rutiner.
SH
Rådgiver

Digital markedsføring media og handel.

NN
Sjefskonsulent 

System- og databaseadministrasjon.
JH
Seniorkonsulent

Implementering, support, drift og forvaltning av Microsoft og Oracle-plattformer, søk, knowledge management. Design, programmering av kunnskapsløsninger på .Net.
KG
Seniorkonsulent

Implementering, support, drift og forvaltning av Microsoft infrastruktur. Teknisk prosjektledelse.

TB
Seniorkonsulent

BI og generelle løsninger. Implementering, applikasjonsforvaltning.

Ta kontakt for utfyllende CV'er.