Maskinlæring | Kunstig intelligens | Dyp læring 
Stordata | Datavitenskap | Datavarehus 
-fra data til handling 

Chronos AS

Bigdata Bi Datavarehus 

Konsulent
Nøkkelkompetanse

Kjetil Karlsen 

Rådgiver/Økonom

Finans og regnskap, forretningsrådgivning, bi og bigdata, drift og forvaltning. 

Espen Remman, Cand. Scient.
Rådgiver/Senior Data Scientist/ 
Prosjektleder
Forretningsrådgivning, bigdata, datascience, maskinlæring, bi/datavarehus, datasenter,  prosjektledelse, drift/forvaltning. Rapidminer, R, Spark, Hadoop, Tensorflow, databaser. Cand. Scient. kunstig intelligens.  Sensor Univ. i Tromsø.
Bernt Bremdal, Ph.d.
Rådgiver/Principal Data Scientist/ Professor  Univ. i Tromsø

Forretningsrådgivning og forskning, kunnskapsforvaltning, kunstig intelligens, søk, bigdata, datascience, maskinlæring, semantisk web, produktutvikling. 

Arild Berg
Rådgiver/Sjefskonsulent
Analyse, design og programmering av kunnskapsløsninger. Søk, knowledge management, statistikk, maskinlæring. 
Stian Frenger
Seniorkonsulent / Senior DBA

Drift og forvaltning av database og informasjonssystemer. Høytilgjengelighet og sikkerhet.

Blogg: Oracle og teknologi

Fredrik Stormo, M.Sc.
Senior Data Scientist
Bigdata, datascience, maskinlæring, statistikk, kunnskapsteknologi, tolkning og klassifisering av både strukturert og ustrukturert informasjon, samt tekst. Java, Python, R, C++, OpenGL, Linux, Windows, Android, Numpy, Scipy, Scikit-learn, Pandas, TensorFlow, Hadoop. M.Sc. Maskinlæring.  Sensor Univ. i Tromsø.
Knut Smeland
Data Scientist
Statistisk datanalyse. R, Matlab, Python. Bioinformatikk og anvendt statistikk.
Stefan Remman
Data Scientist
Datascience, statistikk, analyse. Tolkning og klassifisering av data. Python, R, C++, Linux, Numpy, Scipy, Scikit-learn, Pandas. Stanford sertifiseringer: Maskinlæring og spesialisering Deep learning.
Asbjørn Danielsen, Cand. Scient.
Senior Data Scientist
Førstelektor Univ. i Tromsø
Forretningsrådgivning og forskning, kunstig intelligens, datascience, maskinlæring, produktutvikling.  
Ph.d. student Kunstig intelligens.
Allianser
 
Roland Olsson 
Associate Professor, Høgsk. i Østfold
Forretningsrådgivning og forskning, kunnskapsforvaltning, bigdata, datascience, analyse.  Nevrale nettverk, deep learning.
Lars V. Magnusson
Data  Image Recognition Scientist
Ph.d student Høgskolen i Østfold og UiO. Avansert bildebehandling. Mønstergjenkjenning. Avanserte algoritmer.
Morten Fjeldstad
Rådgiver
 Forretningsrådgiver, analyse, gevinstrealisering, økonomi, business analyst. Telecom, handel.
Jan Erik Dahl
Rådgiver/
Ph.d.-kandidat
Effektiv kategorisering, læring og bygging av kunnskap basert på tekst og annen ustrukturert informasjon.
Per Ove Sunde
Seniorkonsulent
Utvikling på Microsoft og Oracle-plattformer i .Net og Java. Tung kompetanse på databaseløsninger og sikkerhetsløsninger.
TB
Rådgiver/Sjefskonsulent

Rådgivning, arkitektur, design. Information Management og Content Management;  implementering og forvaltning,  Sharepoint, Business Objects. Prosjektledelse og driftsledelse. 

HG

Rådgiver/Sjefskonsulent 

Datavarehusdesign (Enterprise og Datamart), Databasedesign, løsningsdesign for store datamengder, design av driftsmønster og rutiner. Microsoft og Oracle.
SH
Rådgiver

Digital markedsføring media og handel.

NN
Sjefskonsulent 

System- og databaseadministrasjon, Oracle, MS SqlServer, Postgres, MySql.
JH
Seniorkonsulent

Implementering, support, drift og forvaltning av Microsoft og Oracle-plattformer, søk, knowledge management. Design, programmering av kunnskapsløsninger på .Net.
KG
Seniorkonsulent

Implementering, support, drift og forvaltning av Microsoft infrastruktur. Teknisk prosjektledelse.

TB
Seniorkonsulent

BI og generelle løsninger. Implementering, applikasjonsforvaltning, Business Objects, Crystal Reports, .Net, Java, Sqlserver, MySql.

Ta kontakt for utfyllende CV'er.